Contests

We gaan weer terug naar SI9AM en weer dat certificaat halen van de CQWW. Het wordt knokken want we dingen terug naar de 5000 Qso’s die week. We luisteren speciaal […]

JOTA - Jambore On The Air

Een jambore heeft wat te maken met scouts. Het derde volle weekend van oktober kunnen scouts, in samenwerking met de zendamateurs, contacten leggen met scouts over gans de wereld. De laatste jaren […]