21/4 Erfgoeddag 2024

Bijgewerkt tot: 22 april, 2024

De erfgoeddag is weer in aantocht, wat zeg ik… staat voor de deur, zondag aanstaande reeds!

Op tal van plaatsen is er wat te doen, zien en te beleven… eentje wil ik jullie graag onder de aandacht brengen. Waarom specifiek deze…? Omdat ik, Jan Hoed, hier deel van uitmaak…

We weten intussen dat het brandweermuseum is neergestreken op Weelde Depot, ‘Het Vliegveld’ zoals wij in de volksmond zeggen.

Met regelmaat stellen zij hun deuren open voor het grote publiek, zo ook zondag 21 april aanstaande, dit in samenwerking met de “Erfgoeddag”. De inkom is dusdanig gratis!

Wat kan u verwachten? Buiten het gebruikelijke aanbod van, vooral oud, brandweermaterieel, voertuigen, hulp en communicatiemiddelen is er die dag een stand i.v.m. brandpreventie onder de noemer “Brandveilig Samenleven”. Hier word voorlichting gegeven over wat er huiselijk verbeterd kan worden en waar u op dient te letten om brand en ander ongemak te voorkomen. Er word bijvoorbeeld uitgelegd hoe en waar u bijvoorbeeld uw elektrische step oplaad e.d.

Ook zal er een stand zijn van NOK Turnhout, de radiozendamateurs die onder overkoepelend orgaan UBA werken. Ikzelf ben al meer dan tiental jaren actief en gepassioneerd lid.

De naam ‘amateur’ is hier niet goed gekozen, integendeel… deze mensen zijn zeer bedreven in draadloos contacten leggen zowel lokaal als wereldwijd.

U krijgt zondag niet enkel uitleg hierover… ze (we) gaan proberen dit ook in de praktijk te laten zien. Zo word er een zendstation opgesteld d.m.v. antennes in/aan een ladderwagen te plaatsen.

In feite bootsen wij een ‘noodsituatie’ na. Stel dat er een aardbeving, waternood of dergelijke voordoet en alle gebruikelijke communicatiemiddelen vallen weg… Geen GSM, geen telefoon, geen internet, geen…. gewoon niets meer: u bent dan monddood.

Radioamateurs zijn door deelname aan velddagen e.d. erin getraind om in enkele uren een zendstation op te stellen om contacten te onderhouden. Hulpdiensten kunnen hierop beroep doen.

Een select gezelschap van UBA zijn vrijwillig lid van “BE EARS” en houden i.v.m. deze noodsituaties met regelmaat oefeningen. En zondag a.s. kan je onze aanwezigheid ook zien als zo’n oefening…

Of we succes gaan hebben? We zijn ook afhankelijk van factoren zoals het weer en de condities, het wisselt… maar we gaan zeker ons best doen.

Spreekt de hobby u aan: wij geven jaarlijks een ON3 cursus, dit is een lessenreeks als aanloop voor het te behalen vergunning van B.I.P.T., want je mag niet ‘zomaar’ een zender bedienen!

Hierover kan u zondag a.s. ook vragen stellen.

Zaterdag 20 april is het brandweermuseum ook geopend, er heeft dan een ruilbeurs plaats, hiervoor is de inkomprijs € 3,50.

Maar zondag is de entree gratis, weet u nog!

https://www.uba.be/nl/b-ears

Bron: RAWEPO 4.0 – Erfgoeddag, zondag 21 april a.s. TAXANDRIA NODIGT UIT……