HAREC /Novice Cursus

Bijgewerkt tot: 23 januari, 2024

De afdeling UBA NOK organiseert een Harec/Novice cursus eind 2023 en begin 2024 op de club-lokatie in Turnhout voor een ieder die geinteresseerd is. Elke zaterdagochtend tussen 9-12u. Sommige hebben mogelijk al een ON3 licentie maar dat is geen voorwaarde om deel te kunnen nemen.

Het UBA handboek zal hiervoor als leidraad dienen gedurende deze voormiddagen en bevat de technische aspecten van het BIPT examen (dat je succesvol dient af te leggen) om op de resterende radiozendamateur frequenties in Belgie en het buitenland te kunnen werken.

Het UBA HAREC handboek 2de Editie

Het cursusboek is gedrukt in vierkleurendruk en telt ca. 200 bladzijden. Het bevat de volledige leerstof voor de HAREC-vergunning en is nodig voor deze cursus. De Belgische regelgeving is een afzonderlijk document. (Door de veelvuldige veranderingen is het onmogelijk om een volledig up-to-date handboek aan te bieden maar HOOFDSTUK 15, “De Belgische regelgeving” en de ERRATA zijn beschikbaar op de UBA leersite).
De bestelcode voor de cursus bij het Service Bureau is ON020N. (https://www.uba.be/nl/uba/uba-service-bureau)

Een overzicht van radioverbindingen tussen punten (amateurs) op één bepaald moment in het verleden.