Generale repetitie voor studenten ISS contact / Final rehearsal for students ISS contact

Nederlands

Op donderdag 4 oktober hebben we enkele studenten van het sint Jozef College Turnhout al laten oefenen met het spreken in een microfoon. Zo konden ze horen hoe hun stem klinkt door de radio en of ze wat harder of juist zachter moeten spreken. Er is ook aandacht geweest voor de doorstroom van de vragenstellers. Want het ISS wacht niet.

Dit alles is om ervoor te zorgen dat tijdens het contact alles glades verloopt en dat de astronauten ons goed kunnen verstaan en omgekeerd. 

Op de foto’s ziet u enkele studenten die van de zendamateurs Ief ON6KX en Kim ON4BCV uitleg krijgen. Let op, alle vragen gaan straks in het Engels! 

Het zal voor deze studenten een onvergetelijke ervaring worden; zij hebben immers live contact gehad met een astronaut in de ruimte!

English

On Thursday October 4th, We’ve let some students of the Sint Jozef College Turnhout practice speaking into a microphone. So they could hear how their voice sounds through the radio and whether they should speak a bit louder or more softly. Attention has also been paid to the flow of the Questioners. Because the ISS is not waiting.

All this is to make sure that during the contact everything goes smoothly and that the astronauts can hear us and Vice Versa.

In the pictures below you’ll see some students getting an explanation from the amateurs Ief ON6KX and Kim ON4BCV. Please note, all questions will be in English (not their native language!)

It will be an unforgettable experience for these students; After all, they have had a live contact with an astronaut in space! 

De studenten staan in de rij met hun vraag paraat.
Het is altijd een beetje vreemd om jezelf te horen spreken door een microfoon.
Kim ON4BCV begeleid de studenten en geeft hier en daar aanwijzingen.
Geplaatst in