JOTA – Jambore On The Air

Een jambore heeft wat te maken met scouts. Het derde volle weekend van oktober kunnen scouts, in samenwerking met de zendamateurs, contacten leggen met scouts over gans de wereld. De laatste jaren beleefd men ook het JOTI gebeuren, de Jambore On The Internet, wat eveneens kan gebeuren in combinatie van de zend-opstelling.

De scouts uit de Noorderkempen krijgen die kans uiteraard ook, indien er voldoende interesses zijn kan dit worden georganiseerd. De tijd dringt echter want het weekend start op 20-21 oktober 2012.

In het jaar 2011 werden alle scoutinggroepen aangeschreven per e-mail, maar geen enkele groep heeft contact gezocht.

Meestal door onwetendheid, want, indien zij zouden weten wat er allemaal kan op zulk een weekend, dan zouden ze versteld staan. Er is echter een nauwe samenwerking nodig en dat bouw je niet op één dag op. Er dient voldoende ernstig over nagedacht te worden. We hebben een zeer goed voorbeeld bij onze noorderburen waar dit reeds is uitgegroeid tot een waar feest voor klein en groot.

Op deze website vindt je internationale informatie.  http://www.scout.org/en/information_events/events/jota/the_55th_jota_2012 en in uw regio kan je contact opnemen met on6uq@telenet.be  Ook op deze nederlandstalige site vindt je veel info over het gebeuren.  http://nl.scoutwiki.org/Jamboree_On_The_Air  en tevens www.radioscoutfm.nl

Via de radio-amateurs van de Noorderkempen, regio Turnhout, kan je informatie opdoen. Elke tweede donderdag van de maand hebben we onze meeting in de sporthal van Turnhout om 20h00, u bent steeds welkom.