BASIS VERGUNNING RADIOAMATEUR

Koninklijke Unie der Belgische Amateur zenders vzw              

Op 5 juli starten de radioamateurs der Noorderkempen met een cursus naar een instapvergunning voor radioamateur. Met een basis vergunning kan je op diverse amateurbanden uitzendingen verrichten met een vermogen van 50W. Je kan gebruik maken van alle faciliteiten van een amateurs vergunning, uitgezonderd ATV(amateur televisie), hiervoor is een hoger geplaatste vergunning (HAREC) nodig.

Wie kan er deelnemen en wat moet je kennen:

Aan deze vergunning kunnen alle geïnteresseerden deelnemen tussen 13 en 90 jaar. Een speciale kennis van elektriciteit of elektronica is NIET nodig. Het voldoet om vanuit een cursusboekje(36blz) een inhoud te leren en met deze inhoud een praktische proef af te leggen na het volgen van een korte cursus.

Slaag je in de cursus krijg je van ons een certificaat waarmee je te Brussel, bij BIPT een examen kan afleggen, bestaande uit een multiple choise via PC. lukt het niet van de eerste keer kan je steeds terug een aanvraag doen bij BIPT met hetzelfde certificaat.

We beginnen op 5 juli, volgende les 9 juli, dus steeds 3 dagen tussentijd om wat bij te studeren; verder 12 juli, 16 juli en 19 juli telkens van 19h00 tot 21h00. Op 20 juli doen we de praktische proef van 13h00 tot….

Wat is een praktische proef:

Er wordt radioapparatuur geplaatst en een antenne geïnstalleerd. Verschillende zaken zijn mogelijk. Elk krijgt drie zaken te doen: dit kan zijn een correcte verbinding maken met een ander station en het bedienen van een zender.

Het aansluiten van een zendinstallatie of het meten van de SWR of staande golf verhouding. Het afregelen van een simpele antenne. Een voeding aansluiten enz..

Allemaal zaken die we in de cursus uitvoerig zullen bekijken.

De cursus kost 25€ inclusief het cursusboekje wat je toegezonden krijgt bij inschrijving.

Uiterste inschrijvingsdatum is 30 juni.

Op de dag zelf krijgt elke kandidaat 3 opdrachten, die hij trekt uit een reeks van 20. drie examinatoren beoordelen en helpen de cursisten en zorgen dat dit eerlijk en correct verloopt.

Inschrijving via ON6UQ@telenet.be

Geeft uw naam, adres, geboorteplaats en datum, GSM of tel.nr. op in de email.

Plaats waar de cursus wordt gegeven: sporthal Turnhout, Zevendonksesteenweg 18   2300 Turnhout. In de vergaderzaal.

Men zegge het voort.

ON6UQ

17/06/2013

Momenteel zijn we met 9 cursisten