CURSUS BASISVERGUNNING NOK 2014

.

Begin juli werd van start gegaan met de voorbereiding van een cursus Basisvergunning. Via de aangewezen kanalen werd bekend gemaakt dat de lessen zouden starten in november. Er waren reeds verschillende kandidaten in de wachtrij en naar november toe groeide dit tot 15 deelnemers. Slechts één kandidaat heeft voortijdig moeten afsluiten wegens ziekte.

Telkens op zaterdag van 10h tot 12h++ gedurende 6 weken. Niemand haakte vroegtijdig af en de interesse was duidelijk aanwezig.

Via e-mail werden de documenten verspreidt ter ondersteuning van het cursusboek. Belangrijkste onderdelen werden extra geaccentueerd en geprojecteerd via de beamer op het grote scherm.

Naar het einde toe werd de nervositeit stilaan merkbaar, ieder kandidaat vroeg zich af wat de praktische proef zou inhouden. De laatste zaterdag werden belangrijke punten nog eens herhaald.

Als didactisch materiaal gebruikte we de bekende  TS50 van Kenwood, een Daiwa SWR meter, een MFJ antennetuner en een regelbare voeding. VHF de Icom IC207C. Als antennes gebruikte we verticals op plakvoet (Falcon 6 band en Diamont 2m/70cm.

Een uurrooster werd opgesteld en 30 minuten voorzien per deelnemer. Een half uur per kandidaat wa een perfecte raming want rond 16h is de laatste aangetreden.

Tijdens de lessen periode hadden we regelmatig laten verstaan de wij als lesgevers of examinatoren wel degelijk bewust zijn van de factor ‘zenuwen’. Sommige hadden al wat ervaring opgedaan via de  CB, maar ondanks dat was bij de meeste kandidaten de zenuwachtigheid merkbaar. Dit heeft een serieuze impact en uiteraard werd hiermee rekening gehouden.

Na elke doorgang werden de fouten recht gezet en allen, van de eerste tot de laatste behaalde een voldoende op het beoordelingsblad.

Iedereen kon herademen en zich gaan voorbereiden voor het examen bij BIPT te Brussel.

Dat er motivatie was blijkt uit het feit dat de helft van de kandidaten ook een HAREC examenboek hebben besteld en door willen dringen naar de volle licentie.

We wensen dan ook alle deelnemers succes bij de examen te Brussel en dank voor het vertrouwen in NOK.

.

ON6UQ