HAREC/Novice cursus 2023/24 van start

Nov ’23 is de start van een cursus in voorbereiding van het HAREC of NOVICE examen van de BIPT. Deze cursus zal (bijna) elke zaterdagochtend voor geinteresseerde gegeven worden in Turnhout. Zie https://on4nok.be/harec-novice-cursus/ voor meer informatie