UBA clubstation ON4NOK – NOORDERKEMPEN

KONINKLIJKE UNIE DER BELGISCHE ZENDAMATEURS vzw

Noorderkempen-NOK    Gewest Turnhout

 ON4NOK – OR5N                                          

 Welkom op onze blog  

Start  11 mei 2012       

De zendamateurs van het gewest Turnhout hebben elke tweede donderdag van de maand hun bijeenkomst in de vergaderzaal in de sporthal te Turnhout.

Momenteel tellen we 52 leden die aangesloten zijn bij het overkoepelend orgaan UBA.

UBA op zich telt om en bij de 3000 leden en is lid van het I.A.R.U., de Internationale Amateur Radio Union. Via deze link (engels) krijg je een indruk hoeveel radioamateurs er zijn over de hele wereld

Tussen 2000 en 2008 hadden wij een uitgebreide locatie om testen doen met antennes en apparatuur, maar door verbouwingswerken aan het terrein diende we noodgedwongen die locatie te verlaten.

We zijn op zoek naar een stek waar we antennes kunnen testen, met een lokaal voor onze apparatuur en tevens voor cursussen en meetings voor een 25 tal personen.

We zijn individualisten, dus elke operator heeft zijn eigen specifieke installatie. De kosten van een zendstation liggen tussen de 500 en de 10000 euro, afhankelijk van heel wat factoren. Radio amateurisme is zeer uitgebreid en afhankelijk van wat je er mee gaat doen bepaald grotendeels de kostprijs. Later zullen we het hebben over de mogelijkheden van een zendamateur.

We zouden best een eigen locatie hebben waar alle leden hun ontwerpen kunnen uitproberen en waar we onze kennis kunnen verder leren aan de jeugd. Je kan al radioamateur worden vanaf 13 jaar en dit  tot je 90ste….door het volgen van een instap cursus  die, als je slaagt,  je een   vergunning voor laag vermogen oplevert. Hiervoor is geen kennis van elektronica noodzakelijk!

Je kan je niet indenken hoeveel elektronica er ontworpen of verbeterd is door zendamateurs, je zou daar aardig van opkijken. Collega’s hebben enkele kleine satellieten ontworpen die momenteel door de ruimte zweven en mensen van over de hele wereld met elkaar verbinden.

Wat zeer belangrijk is, is het feit dat radioamateurs ingezet kunnen worden tijdens rampen en catastrofen.  Wij hebben de kennis en de opleiding om de communicatie te verzorgen wanneer er een ramp is gebeurd en alle communicatie is uitgevallen. Als de communicatie van hulpdiensten en/of GSM uitvalt of overbelast geraakt, kunnen zendamateurs informatie overbrengen naar overheidsdiensten of collega’s.  Wij produceren onze eigen elektriciteit en gebruiken onze eigen materialen.  Elk jaar oefenen wij deze situatie en maken een gans week-end, dag en nacht, contacten over de hele wereld met een veldstation.  Enkele voorbeelden:  tijdens de ramp met de veerboot Herald of Free Enterprice hebben onze groep uit de kuststreek toen de communicatie verzorgd omdat alle telefoonverkeer overbelast was, zelfs van de hulpdiensten. Bij de ramp op 9/11 WTC torens in de VS, hebben zendamateurs de communicatie helpen verzorgen, enkelen hebben daar toen het leven bij gelaten. Zelfs tijdens de overstromingen van 1965 hielpen de zendamateurs de reddingsdienst.  Ook tijdens kleiner interventie’s, vroeger ten dienste van het Rode Kruis, werd soms ook hulp gevraagd van de zendamateurs. We mogen echter enkel helpen vanaf het moment dat we gevraagd worden door de officiële instanties. De eerste Slag van Turnhout  werd door ons begeleid. We verbonden alle locatie’s van het evenement met elkaar via de radio zodat de groepen telkens op het juiste moment, en samen, vertrokken. Momenteel hebben wij B-EARS, hiervoor verwijs ik je naar het ON800TUR blog

WAAROM HET CLUBVERBAND

Doordat radioamateurs grotendeels op eigen terrein hun grootste bedrijvigheid hebben, is het samenkomen toch zeer belangrijk. Dit om zaken te bespreken, testen uit te voeren of een of andere bij te praten. Ook hun maandelijkse post komt in de club terecht, de zogenoemde QSL kaarten.

Een evenement organiseren of een lezing plannen, doe je niet alleen, dit vergt meestal inzet van meerdere leden. Enkele vaste jaarlijkse evenementen zijn onze Hambeurs in februari, de jaarlijkse velddagen en soms bepaalde wedstrijden die we in groep moeten afwerken.

Van de 52 leden komen er gemiddeld 38% naar de maandelijkse meetings en dat is een zeer goed gemiddelde vergeleken met andere clubs. Ieder bedrijft zijn hobby naar eigen wens en we staan allemaal open voor het oplossen van ieders radio-problemen

Er is ook de VRA club TAXA, deze groep is echter niet aangesloten bij de federatie.

NOK zit wat samenhorigheid betreft, zeer goed. We hebben jaarlijks een fantastische score tijdens de georganiseerde contesten en activiteiten en eindigen meestal in de top 3 van de jaarlijkse eindscore.

OR5N

OR5N is een roepnaam die enkel mag gebruikt worden tijdens geregistreerde wedstrijden vergund door het BIPT en geeft ons toelating om dan 2 kW te gebruiken. We doen dit echter enkel op een gepaste locatie, en die ontbreekt momenteel.

CLUBLEDEN

Tussen onze leden zijn er heel wat, zoals men dat zegt, ‘slapende’ leden. Mensen die het radioamateur bloed in de aderen hebben maar door de een of andere reden op non-actief staan. Er zijn er ook die uiteindelijk op zendgebied niks doen maar zich toewijden op zelfbouw van antennes en/of elektronica. We hebben actieve ZEND-amateurs die bedrijvig zijn in morse code (CW), anderen dan weer met het gesproken woord (Phone of SSB). We hebben Digitale mode (PSK) gebruikers en zomeer…..

Iedereen kan lid worden van onze club, ook al is hij geen zendamateur. de liefde voor radiocommunicatie is genoeg. Het kost je jaarlijks 46 € om je aan te sluiten bij de federatie, UBA, de Koninklijke Unie der Belgische zendamateurs vzw,  je krijgt dan alvast een nummer opgeplakt waarmee je van alle diensten van het radio-amateurisme gebruik kan maken, inclusief verzekeringen enz..

CURSUS ZENDAMATEUR

Om zendamateur te worden hoef je niet echt een crack te zijn in elektronica of elektriciteit. Dit is vervlogen tijd. Heden bestaat er een instap-vergunning. Deze vergunning (ON3) geeft u het recht om uit te zenden op de amateur-banden met een vermogen van 50W.   Onze club, NOK, heeft reeds 13 nieuwe radio-amateurs op de wereld gezet. Het is ongeveer 38 blz. leerstof die je moet kennen, en een korte praktische proef afleggen. Slaag je in dit laatste dan krijg je een certificaat waarmee je bij het BIPT een examen kan afleggen via een aangepaste software op computer, echt niet moeilijk. info via on6uq@uba.be of via de UBA website.  Ben je elektronicus of heb je goede noties van die materie kan je ook voor de hoofd-licentie bij het BIPT terecht, je kan daar je zogemoemde HAREC vergunning behalen door te slagen in een daarvoor aangepast examen.   Wil je lid worden kan je onderstaand formuliertje doorsturen, je krijgt dan uw info via mail toegestuurd.

[contact-form subject=”CURSUS NOK” to=”on6uq@uba.be”] [contact-field label=”Name” type=”name” required=”true” /] [contact-field label=”Email” type=”email” required=”true” /] [contact-field label=”Website” type=”url” /] [contact-field label=”Birdday and place” type=”text” required=”true” /] [contact-field label=”Comment” type=”textarea” required=”true” /] [/contact-form]

Wordt vervolgd

ON6UQ